Returer

EU-kunder har 14 kalenderdagar från leveransen att återkalla sitt avtal med oss ​​och returnera varorna oavsett anledning. Efter godkännande av returen måste varorna vara oss tillhanda inom ytterligare 14 kalenderdagar. Detta är en ångerperiod som ger dig rätt att inspektera varorna på samma sätt som du skulle göra i en fysisk butik.

Alla returnerade enheter måste vara i ursprungligt fabriksskick, inklusive allt förpackningsmaterial, produktbeskrivningar och manualer, garantikort (ej ifyllda) och alla tillbehör. Om varan returneras i nyskick med all förpackning intakt, kommer den inte att debiteras för en återlagringsavgift. Om varor skickas tillbaka till oss efter denna period, eller mottas i dåligt skick där det finns fysisk skada på produkten, eller att föremål saknas i förpackningen, förbehåller vi oss rätten att tillämpa en återlagringsavgift på din returvara beroende av produktens skick.

Kostnaderna och riskerna med att returnera produkter, inklusive retur av produkter som avbeställts, är på din bekostnad.

Alla varor som returneras till oss obehöriga kommer att nekas. Inga varor accepteras för byte eller retur utan tillstånd.


Hur returnerar jag en artikel?

  1. Fyll i formuläret och skicka till oss via e-post: rma@eldesdirect.com. Ange ditt beställnings-ID-nummer och anledningen till din retur/byte. Alla returer är föremål för inspektion.
  2. Vänta på svar från oss (vanligtvis inom 1-24 timmar) och ladda sedan ner formuläret och fyll i det fullständigt.
  3. Packa produkterna och det ifyllda formuläret i en fraktlåda med förpackningsmaterial.
  4. Skicka returen till: ELDES, JSC, STATYBININKU ST. 7, LT-50118 KAUNAS, LITAUEN.
  5. Återbetalningen återgår till det kort som användes för den ursprungliga transaktionen.

Returer under garanti

Alla våra artiklar har minst två års garanti. Om en vara visar sig vara felaktig inom dessa två år efter inköpet, returnera den bara till oss så ersätter vi eller reparerar den. Du behöver bara betala för frakten av den defekta produkten, vi betalar för frakten tillbaka till dig (observera att skada pga. olycka inte ingår).


Hur returnerar jag en artikel?

1. Fyll i formuläret och skicka till oss via e-post: rma@eldesdirect.com. Alla returer är föremål för inspektion.
2. Vänta på svar från oss (vanligtvis inom 1-24 timmar) och ladda sedan ner RMA och fyll i formuläret fullständigt.
3. Packa produkterna och RMA i en fraktlåda med förpackningsmaterial.
4. Skicka returen till:

ELDES, JSC, STATYBININKU ST. 7, LT-50118 KAUNAS, LITAUEN.


Garantiprocedur

Service inom garantin och efter garantitiden löpt ut bör erhållas genom att kontakta systemintegratören/återförsäljaren/återförsäljaren/e-handlaren eller distributören där kunden köpte produkten. Vid begäran om service måste inköpsbeviset och produktens serienummer anges. Återlämnandet av den defekta produkten ska ske endast via den ursprungliga inköpsvägen, och kunden ska packa produkten på lämpligt sätt för att förhindra att den returnerade produkten skadas under transporten.


Tillverkarens garanti

”ELDES, UAB” ger en begränsad garanti för sina produkter endast till den person eller enhet som ursprungligen köpte produkten från ”ELDES, UAB” eller dess auktoriserade distributör eller återförsäljare, och material under normal användning av systemet under en period av tjugofyra (24) månader från leveransdatumet med ”ELDES, UAB” (Garantiperiod). Garantin täcker inte utbytbart material (elelement och/eller batterier), hållare och kapslingar. Garantin förblir giltig endast om systemet används som avsett, enligt alla riktlinjer som beskrivs i denna guide och i enlighet med de angivna driftsförhållandena. Garantin upphör att gälla om systemet har utsatts för mekanisk påverkan, kemikalier, hög luftfuktighet, vätskor, frätande och farliga miljöer eller force majeure-faktorer. Om ett maskinvarufel uppstår och ett giltigt anspråk tas emot inom garantiperioden kommer ”ELDES, UAB” efter eget gottfinnande antingen (a) att reparera ett maskinvarufel utan kostnad med hjälp av nya eller renoverade reservdelar, eller (b) byta ut produkten med en produkt som är ny eller som har tillverkats av nya eller reparerade delar och som åtminstone är funktionellt likvärdig med originalprodukten, eller (c) återbetala produktens inköpspris. Begränsat ansvar: Köparen måste komma överens om att systemet kommer att minska risken för stöld, inbrott eller andra faror men ger ingen garanti mot sådana händelser. ”ELDES, UAB” tar inget ansvar för personlig, egendoms- eller intäktsförlust när du använder systemet. ”ELDES, UAB” tar inte heller något ansvar på grund av direkt eller indirekt skada eller förlust, såväl som inkomstbortfall vid användning av systemet. Detta inkluderar fall där skadorna uppstår på grund av ovan nämnda risker, och där användaren inte informerats i god tid om en risk som uppstått på grund av driftbrott eller funktionsfel. I vilket fall som helst ska förpliktelsen för “ELDES, UAB”, så länge det är tillåtet enligt gällande lagar, inte överstiga priset för förvärv av produkten.


Säkerhetsinstruktioner

Använd INTE systemet där det kan störa andra enheter och orsaka potentiell fara. • ANVÄND INTE systemet med medicinsk utrustning. • Använd INTE systemet i en farlig miljö. • Utsätt INTE systemet för hög luftfuktighet, kemisk miljö eller mekaniska stötar. • Försök INTE personligen att reparera systemet.