Digital termometer

38 kr

Digital Thermometer

Kategori:

Vad är det?

DS18B20 digital termometer ger 9- till 12-bitars Celsius temperaturmätningar och har en larmfunktion med icke-flyktiga användarprogrammerbara övre och nedre triggerpunkter.

Vad den gör?

DS18B20 kommunicerar via en 1-tråds databuss som per definition endast kräver en datalinje (och jord) för kommunikation med en central mikroprocessor. Den har ett driftstemperaturområde från -55 ° C till + 125 ° C och är korrekt till ± 0,5 ° C inom intervallet -10 ° C till + 85 ° C.

Dessutom kan DS18B20 hämta ström direkt från datalinjen (”parasitström”), vilket eliminerar behovet av en extern strömförsörjning. Tillämpningar som kan dra nytta av den här funktionen inkluderar HVAC (uppvärmning, ventilation och luftkonditionering) miljöreglering, temperaturövervakningssystem i byggnader, utrustning eller maskiner och processövervakning och kontrollsystem.

.

Mer information

Ytterligare information (FAQ)

https://eldesalarms.com/product/vinson-ds18b20/#faq

Extern strömförsörjning

3.0 … 5.5V

Mäter temperaturer

från -55 ° C till + 125 ° C (± 0,5 ° C noggrannhet från -10 ° C till + 85 ° C)

Kabellängd

3m